Konkurs GUNS 'N' ROSES

REGULAMIN KONKURSU "BILETY NA GUNS 'N' ROSES!"

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą BILETY NA GUNS 'N' ROSES!

2. Organizatorem Konkursu jest Rene Coffee Pads Magmar Marcin Troczyński, ul. Henryka Rodakowskiego 94, Piła 64-920, Polska.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Rene Coffee Pads Magmar Marcin Troczyński, ul. Henryka Rodakowskiego 94, Piła 64-920, Polska.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.wearethecoffee.com i na profilu Facebook-owym fb.com/wearethecoffee/ w dniach 6.02-17.02 2020 roku (do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Rene Coffee Pads Magmar Marcin Troczyński
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Rene Coffee Pads Magmar Marcin Troczyński

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są: Dwa bilety na koncert GUNS 'N' ROSES 17 czerwca 2020 r. na PGE Narodowym w Warszawie, o wartości 349 PLN każdy.

2. Zdobywcą nagród w Konkursie jest Uczestnik, który w czasie trwania konkursu, zbierze największą ilość reakcji pod swoim wpisem do postu konkursowego na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/wearethecoffee zamieszczając odpowiedź na pytanie: 

Z kim wybrałbyś/wybrałabyś się na koncert i dlaczego to własnie Wy powinniście dostać bilety?

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość prywatną na portalu Facebook lub wysłać potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres sklep@wearethecoffee.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy Rene Coffee Pads Magmar Marcin Troczyński, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Rene Coffee Pads Magmar Marcin Troczyński

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wearethecoffee.com

 
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zapisując się do Newslettera akceptujesz regulamin sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl