99,8% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam2419Nie polecam5

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informujeme, že správcem Vašich osobních údajů je Rene Coffee Pads MAGMAR Sp. z o.o., Rodakowskiego ul. 94, 64-920 Piła, dále jen „Správce“. Od 25.05.2018 bude možné kontaktovat Správce ve věcech ochrany údajů prostřednictvím výše uvedené adresy a e-mailové adresy:

sklep@wearethecoffee.com

Správce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a řádně je chránit.

Informace správce osobních údajů vypracované podle čl. 13 odst. 1 a 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Rozsah zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány zejména na základě čl. 6 odst. 1 písm. a, b, c a f nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen „GDPR“) za účelem:

 • přijetí opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů;
 • splnění právní povinnosti Správce;
 • na základě oprávněného zájmu Správce za účelem:
  • uplatnění nebo zajištění nároků;
  • provádění analýz technické kvality poskytovaných služeb;
 • na základě dobrovolného souhlasu:
  • pro účely související s právními službami poskytovanými Společností, zejména vedení soudních řízení, zastupování před soudy a správními orgány, vypracování písemností, vypracování a posuzování dokumentů, vymáhání pohledávek;
  • poskytování informací o navrhovaných změnách smlouvy, změně názvu (firmy), adresy nebo sídla, potvrzení přijetí reklamace a odpovědi na ni na uvedenou e-mailovou adresu; přímý marketing, jak je uvedeno výše, může být realizován prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, telekomunikačních koncových zařízení a automatizovaných volacích systémů.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány:

 • osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření nebo plnění smlouvy a splnění právní povinnosti Správce budou uchovávány po dobu trvání smlouvy, a po jejím ukončení po dobu nezbytnou k:
  • obsluze zákazníků (např. vyřizování reklamací);
  • zajištění nebo vymáhání případných nároků vyplývajících z uzavřených smluv;
  • splnění právní povinnosti Správce (např. vyplývající z daňových nebo účetních předpisů);
 • osobní údaje zpracovávané na základě dobrovolného souhlasu budou zpracovávány do odvolání souhlasu, vznesení námitky ze strany subjektu údajů;

Práva subjektu údajů:

 • právo na přístup k obsahu svých osobních údajů;
 • právo na opravu údajů, pokud jsou údaje zpracovávány nesprávně nebo neúplně;
 • právo na vymazání údajů;
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje poskytnuté Správci a předat je jinému správci;
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu v Polsku nebo v jiném členském státě EU, který je příslušný podle místa obvyklého pobytu nebo pracoviště subjektu údajů nebo místa údajného porušení GDPR;
 • právo kdykoliv odvolat souhlas (aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním);
 • právo získat zásah Správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí založené na automatizovaném zpracování údajů. Práva uvedená v bodech 1)-6) a bodech 8)-9) výše lze uplatnit mimo jiné kontaktováním adresy, e-mailové adresy uvedené na začátku nebo adresy sídla Správce s poznámkou: „Ochrana osobních údajů“.

Kategorie příjemců údajů (subjektů zpracovávajících osobní údaje jménem Správce) jsou: soudy, orgány činné v trestním řízení, státní a samosprávné instituce, úřady, státní a samosprávné správní orgány, banky, poštovní operátoři, přepravci, společnosti tisknoucí korespondenci nebo vyřizující korespondenci od zákazníků, ekonomické informační kanceláře, společnosti archivující dokumenty, společnosti zabývající se průzkumy spokojenosti zákazníků, partneři poskytující technické služby (např. vývoj a údržba IT systémů a webových stránek, likvidace dokumentů).

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYPRACOVANÁ PODLE ČL. 13 ODST. 1 A 2 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ (GDPR)

V souvislosti s přijetím a povinností dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen „Nařízení“) představuje We Are The Coffee (dále jen „Internetový obchod“) vlastník domény www.wearethecoffee.com následující informace o zásadách zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je Rene Coffee Pads MAGMAR Sp. z o.o.; kontaktní údaje - telefonní číslo: 603 336 700, e-mailová adresa: sklep@wearethecoffee.com.

 1. S pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenovaným společností Rene Coffee Pads MAGMAR Sp. z o.o. je možné se spojit písemně na adrese We Are The Coffee, Długosza ul. 11, 64-920 Piła, nejlépe s poznámkou „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“, nebo e-mailem na adrese sklep@wearethecoffee.com.

 2. Internetový obchod zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:

a) nezbytné pro plnění a realizaci objednávky v internetovém obchodě.

b) předání Vašich osobních údajů společnosti Przelewy24.pl / PayU („Platební brána“) v souvislosti s:

 • poskytováním služeb Platební bránou pro Internetový obchod za účelem zpřístupnění infrastruktury pro zpracování plateb přes Internet (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení).
 • zpracováním a vypořádáním plateb prováděných zákazníky Internetového obchodu přes Internet pomocí platebních nástrojů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení).
 • ověřením Platební bránou řádného plnění smluv uzavřených s Internetovým obchodem, zejména zajištění ochrany zájmů plátců v souvislosti s jejich reklamací (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení).

c) předání Vašich osobních údajů společnosti Przelewy24.pl / PayU za účelem nabídnutí platby za zakoupené zboží nebo službu prostřednictvím Przelewy24.pl / PayU v rámci smlouvy o zprostředkování zahrnující nákupní formuli „Kupte s Przelewy24.pl / PayU“ a zpřístupnění této nákupní formule Internetovým obchodem, a rovněž za účelem ověření řádného plnění takových smluv ze strany Przelewy24.pl / PayU (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení).

 1. Kromě cílů uvedených v odst. 2 může Internetový obchod zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné právně přípustné účely (druhotné účely), pokud jsou hlavní a druhotné účely úzce propojeny. V rámci takového zpracování Internetový obchod na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení předpokládá zpracování osobních údajů také pro následující druhotné účely:
 • přímá propagace a přímý prodej.
 1. Zpracování Vašich osobních údajů pro účely uvedené v odst. 2 a 3 bude probíhat v souvislosti s existencí oprávněného zájmu, který realizuje Internetový obchod.

 2. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v odst. 2 a 3 mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny dalším příjemcům nebo kategoriím příjemců osobních údajů, kterými mohou být:

a) Przelewy24.pl

b) PayU

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelů uvedených v odst. 2, tj.:

a) po dobu nezbytnou pro plnění a realizaci objednávky.

 1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

a) na přístup ke svým osobním údajům,

b) na jejich opravu, pokud jsou nesprávné,

c) na jejich vymazání nebo omezení zpracování,

d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

e) na přenositelnost údajů.

 1. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování údajů před odvoláním souhlasu ani na právní základ tohoto zpracování.

 2. Dozorovým orgánem nad Internetovým obchodem v oblasti osobních údajů je Rene Coffee Pads MAGMAR Sp. z o.o. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 3. Pokud jsou Vaše osobní údaje poskytovány za účelem uzavření smlouvy s Internetovým obchodem, je poskytnutí Vašich osobních údajů podmínkou uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v této situaci dobrovolné, avšak neposkytnutí těchto údajů znemožní uzavření smlouvy s Internetovým obchodem.

Pokud jsou Vaše osobní údaje poskytovány za účelem předání Vašich osobních údajů společnosti Przelewy24.pl / PayU před uzavřením smlouvy o prodeji zboží (nebo služby) zakoupeného v Internetovém obchodě, je poskytnutí těchto údajů podmínkou uzavření kupní smlouvy v souvislosti s obchodním modelem přijatým Internetovým obchodem.

Pokud jsou Vaše osobní údaje poskytovány Platební bráně za účelem zpracování a vypořádání plateb provedených Vašimi platbami na účet Internetového obchodu přes Internet pomocí platebních nástrojů, je poskytnutí údajů nezbytné pro realizaci platby a předání potvrzení o jejím provedení Platební bránou na účet Internetového obchodu.

Pokud jsou Vaše osobní údaje poskytovány Platební bráně za účelem ověření řádného plnění smluv uzavřených s Internetovým obchodem, zejména zajištění ochrany zájmů plátců v souvislosti s jejich reklamací, je poskytnutí těchto údajů nezbytné pro umožnění plnění smlouvy uzavřené mezi Internetovým obchodem a Platební bránou.

Pokud jsou Vaše osobní údaje poskytovány společnosti Przelewy24.pl / PayU za účelem nabídnutí možnosti platby za zakoupené zboží nebo službu prostřednictvím

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl